Поучавање и учење

К2 – Компетенција за поучавање и учење

emblem_library

2.1.

Јасно наглашавам кључне појмове и истичем циљеве часа

5

2.2.

Проверавам да ли су упутства која дајем јасна свим ученицима

5

2.3.

Подржавам ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења

5

2.4.

Наставне материјале, методе, темпо рада и захтеве прилагођавам различитим образовним потребама и могућностима ученика

5

2.5.

Када год је могуће, у раду користим групну дискусију, дебате, играње улога

4

2.6.

Подстичем ученике да користе различите начине и приступе у решавању задатака

5

2.7.

Користим ученичка постигнућа као показатељ ефикасности и ефективности сопственог рада

5

2.8.

Прихватам одговоре ученика на начин који охрабрује и подстиче њихово даље учешће у раду

5

2.9.

Ученицима дајем благовремену и јасну повратну информацију о постигнућима, напредовању и елементима које треба унапредити

5

Просечна оцена

4,89

Компетенције за поучавање и учење (Word документ)

Свака тврдња је процењена на скали од 1-5. Значење бројева на скали је:
5 – одличан / увек
4 – врло добар / веома често
3 – добар / понекад 

2 – слаб (захтева моју пажњу, неопходно је унапредити дату компетенцију) / веома ретко
1 – недовољан (неопходно је хитно предузети одговарајуће активности како би се унапредила дата компетеција) / никада 

Advertisements
%d bloggers like this: