Наставна област, предмет и методика наставе

К1 – Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе

Book_Pens_512

1.1.

У планирању садржаја и начина рада руководим се циљевима и исходима наставног предмета

5

1.2

Користим методе и технике примерене предмету и ученицима којима предајем

5

1.3.

Садржаје предмета који предајем повезујем са примерима из свакодневног живота и искуствима ученика

5

1.4.

У планирању и организовању рада руководим се образовним стандардима

5

1.5.

Упућујем ученике да садржаје предмета који предајем повезују с другим предметима и областима

5

1.6.

Наставу обогаћујем искуствима стеченим кроз различите облике стручног усавршавања

5

1.7.

Користим аудиовизуелне и илустративне материјале у настави у функцији учења ученика

5

1.8.

Користим савремене образовне технологије како би подстакла/ао учење ученика

5

1.9.

Познајем и користим различите начине праћења и вредновања рада

5

Просечна оцена

5,00

Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе (Word документ)

Свака тврдња је процењена на скали од 1-5. Значење бројева на скали је:
5 – одличан / увек
4 – врло добар / веома често
3 – добар / понекад 

2 – слаб (захтева моју пажњу, неопходно је унапредити дату компетенцију) / веома ретко
1 – недовољан (неопходно је хитно предузети одговарајуће активности како би се унапредила дата компетеција) / никада 

Advertisements
%d bloggers like this: