Комуникација и сарадња


К4 – Компетенције за комуникацију и сарадњу

communication-icon

4.1.

Радо размењујем идеје, наставне материјале и опрему са колегама

5

4.2.

Са родитељима градим атмосферу међусобног поверења, укључујући их у различите активности у школи

5

4.3.

Планирам и осмишљавам садржаје сарадње са установама и институцијама из окружења

4

4.4.

Ученике, родитеље/старатеље, колеге, локалну заједницу значајну за образовно-васпитни рад користим као ресурсе за планирање и реализацију наставних и ваннаставних активности

5

4.5.

Иницирам и прихватам иницијативу различитих партнера који могу да допринесу напредовању школе и ученика

5

4.6.

У комуникацији са партнерима руководим се правилима успешне комуникације

5

4.7.

Редовно информишем заинтересоване партнере о активностима школе које могу унапредити сарадњу

5

4.8.

Познајем различите облике и садржаје сарадње са различитим партнерима

4

4.9.

Учествујем у раду тимова и стручних тела у школи

5

Просечна оцена

4,78

Компетенције за комуникацију и сарадњу  (Word документ)

Свака тврдња је процењена на скали од 1-5. Значење бројева на скали је:
5 – одличан / увек
4 – врло добар / веома често
3 – добар / понекад 

2 – слаб (захтева моју пажњу, неопходно је унапредити дату компетенцију) / веома ретко
1 – недовољан (неопходно је хитно предузети одговарајуће активности како би се унапредила дата компетеција) / никада 

Advertisements
%d bloggers like this: